O NÁS
Prevádzka copycentra sa nachádza na Tajovského ulici č. 51 v Banskej Bystrici pred internátnymi zariadeniami označovanými ako ŠD 3 (študentský dom 3), vedľa informačného pracoviska knižnici Univerzity Mateja Bela, priamo pod hlavnou cestou oproti Filozofickej fakulte UMB a Fakulte prírodných vied UMB viac ako 11 rokov.


Od začiatku sme poskytovali kopírovacie a tlačiarenské služby do formátu A3 čiernobielo aj farebne.
Každým rokom sa snažíme rozširovať služby zamerané predovšetkým na potreby študentov stredných a vysokých škôl. Potešia Nás aj neštudenti :-)

Okrem predaja školských a kancelárskych potrieb s možnosťou aj kusového predaja, vieme zabezpečiť aj rôzne formy väzieb vyžadované školami.
Či už ide o knižnú (pevnú) väzbu, lepenú (mäkkú) termoväzbu, väzbu plastovnými aj kovovými hrebeňmi a tiež rôznymi šitímy väzbami vhodnými pre veľkoobjemové práce.

Poskytovanie prístupu na internet je samozrejme tak isto bezplatne ako aj používanie našich počítačov za účelom tlače!

Začíname aj s poskytovaním grafických služieb na výrobu rôznych prezentačných a reklamných predmetov (vizitky, promočné oznámenia, kalendáre, pozvánky, záložky, plagáty, pohľadnice, foto-knihy, diáre, potlač na rôzne predmety atď.
Zabezpečujeme aj skenovanie do rôznych výstupných elektronických formátov – súborov.
Laminovanie, napaľovanie CD aj DVD, tlač fotografií CD tu tiež nájdete.
Obnovujeme aj veľkoformátovú tlač do formátu A0!

Tešíme sa na Vašu prípadnú návštevu u Nás!

S prianím pozitívnych úspechov pri štúdiu na vysokej škole

                                                                                        Iveta Janisíková
                                                                                             GP media